Ana səhifə | Forum | E-mail | Sayt haqqında | Qonaq kitabı | Geriyə əlaqə
Ana səhifə
Şəki
Tarix
Ad
Gerb
Özəlliklər
Şəkililər
Mətbəx
Arxitektura
Fotoqalereya
Xəritə
Hava
Yolçu
Bayramlar
Bu gün
Sayt haqqında

Bölmələr
Forum
E-mail
Saytın xəbərləri
Saytın xəritəsi
Qonaq kitabı

Xəbərlər
Xəbərlər
Şəhər xəbərləri
İqtisadiyyat
Cəmiyyət
İdman
İncəsənət və Mədəniyyət
Təhsil

InfoBüro
Otellər
Restoranlar
İstirahət zonaları
Banklar və Bankomatlar
Kino və Teatrlar
Parklar və Bağlar
Vağzallar

Biz
Qonaq kitabı
Bizim haqda
Bizimlə əlaqə
Kontaktaz / ru / en

Şəki şəhərinin gerbi (2001 il)Şəki şəhərinin gerbi (2001 il)

Qəbul olunma tarixi: 04.01.2001

Gerbin: Tahir Əhmədiyə oğlu Həmidli

Şəki şəhərinin gerbi (2001 il) Şərh:
Gerbdə Şəki qalasının fonunda ortada ay və ulduzu xatıradan səkkiz quşəlo şəbəkə elementi təsvir edilmişdir. Şəbəkənin önündə şahə qalxmış ağ at göstərilir. Gerbin aşağısında ipək üzərində ağ rənglə Şəki sözü yazılmışdır. Qala və ipək parça müxtəlif tonlu göy rənglə, şəbəkə isə Azərbaycan bayrağında olduğu kimi göy, qırmızı və yaşıl rənglərlə işlənmişdir. Qala adətə müdafiə xarakteri daşıdığı üçün qerbdə əsas rəsmi əhatə edir. Ay və səkkiz guşəli ulduz Azərbaycan bayrağında həkk edilmiş,bu isə şəbəkə elementlərində öz əksini tapmışdır. Sənətkatrlar diyarı Şəkinin rəmzinə işarə olaraq şəbəkə elementi göstərilib. Ağ, şahə qalxan at fiquru qalibiyyət rəmzi, eləcə də XVII əsr Şəki xanlığının pul manetində həkk edilmiş at rəsmindən qötürülmüşdür. Atın baş hissəsində qədim Azərbaycanda (Midiya) atların başında yalına bərkidilmiş xüsusi metal əşya göstərilir. Qədim ipəkçilik diyarı sayılan Şəki, gerbdə çəkilmişipək parça və üzərində Şəki sözü ilə əks etdirilmişdir.
Beləliklə, gerbdə Şəkiyə xarakter çay daşları ilə inşa edilmiş qala, müsəlman şərqinə məxsus qala qapısı, ay və ulduzlu xatırladan xalq sənətimizi şəbəkə, qalibiyyət rəmzi at, ipəkçilik kimi elementlər göstərilimişdir.
Göstərilmiş rəng və elementlər üç min ildən artıq yaşı olan Şəkinin keçmişini, bu gününü və əsas xarakterini açıqlayır.
Bu qerbin müəlifi Şəki şəhəri sakini, Daşkənd Rəssamlıq institutunun Qrafika fakultəsinin məzunu, Azərbaycan rəssamlar ittifaqının üzvü Tahir Əhmədiyyə oğlu Həmidlidir.

Gerb 2001-ci ildə Şəki rəssam və memarları tərəfindən bəyənilmiş, Şəki şəhər rəhbərliyi tərəfindən təsdiq edilmişdir.

Mənbə: Şəki şəhər bələdiyyəsi

Şəki şəhərinin gerbi (1984 il)Şəki şəhərinin gerbi (1984 il)

Qəbul olunma tarixi: 15.05.1984

Gerbin: Tahir Əhmədiyə oğlu Həmidov

Şəki şəhərinin gerbi (1984 il) Şərh:
Герб выполнен в форме щита, в верхней части которого зубцы крепостной стены, в нижней - голубая лента с надписью золотом "ШЭКИ" на азербайджанском языке. Общий цвет поля щита - светло-коричневый.
Шеки - город исторических памятников. На территории Шекинского района имеется множество крепостей, а также одна из них располагается в городе. Изображение булыжника (речного камня) на крепостной стена не случайно, так как булыжник является местным строительным материалом и все архитектурные памятники построены из этого материала.
В центре герба через ворота, присущие Востоку, изображен "Дворец шекинских ханов" (18 в.). этот архитектурный памятник числится в охранном списке ЮНЕСКО, является жемчужиной азербайджанской архитектуры. И когда речь идет о Шеки, тут же вспоминается дворец.
По обе стороны ворот изображены золотом пшеничные колосья (хлеб всегда у шекинцев был святым символом). В Шеки самый крупный зерносовхоз в Закавказье. Коконы, которые изображены на листьях тутового дерева, отображают, что издревле Шеки являются одним из центров шелководства. И в настоящее время основная отрасль промышленности Шеки - шелководство.
Символы скотоводства и табаководства показывают развитие аграрной промышленности в Шеки (изображены в нижнем левом углу герба).

Утвержден исполкомом Шекинского городского Совета народных депутатов (протокол #9).

Источники: В.Марков

InfoBüro
Otellər
Restoranlar
İstirahət zonaları
Banklar və Bankomatlar
Kino və Teatrlar
Parklar və Bağlar

Servis
Online Radio
Online Tv

   Design by Real Design