Ana səhifə | Forum | E-mail | Sayt haqqında | Qonaq kitabı | Geriyə əlaqə
Ana səhifə
Şəki
Tarix
Ad
Gerb
Özəlliklər
Şəkililər
Mətbəx
Arxitektura
Fotoqalereya
Xəritə
Hava
Yolçu
Bayramlar
Bu gün
Sayt haqqında

Bölmələr
Forum
E-mail
Saytın xəbərləri
Saytın xəritəsi
Qonaq kitabı

Xəbərlər
Xəbərlər
Şəhər xəbərləri
İqtisadiyyat
Cəmiyyət
İdman
İncəsənət və Mədəniyyət
Təhsil

InfoBüro
Otellər
Restoranlar
İstirahət zonaları
Banklar və Bankomatlar
Kino və Teatrlar
Parklar və Bağlar
Vağzallar

Biz
Qonaq kitabı
Bizim haqda
Bizimlə əlaqə
Kontaktaz / ru / en

Ad

Şəki Azərbaycanın ən qədim şəhərlərindən biridir. Belə bir fərziyyə vardır ki, şəhərin adı eramızdan əvvəl VII əsrdə Azərbaycan ərazisinə gəlib əsrlər boyu burada yaşamış saklarla bağlıdır.
Orta əsrlərə dair mənbələrdə onun adı Şəkə, Şaki, Şaka, Şaki, Şakke, Şekən, Şakkan, Şəkkin kimi mühtəlif şəkillərdə işlənmişdir. Şəki şəhəri uzun müddət Nuxa da adlandırılmışdır. Doğrudur, XVIII əsrdə daxil olmaqla şəhərin adı mənbərələrdə və rəsmi sənədlərdə Şəki idi. Rusiyaya birləşdikdən sonra da xanlıqın ərazisi inzibati vahid olmaq e`tibarı ilə rəsmən Şəki əyaləti adlanırdı. Yalnəz 1846-cə il inzibati islahatı ilə bütün əyalətə Nuxa qəzası, qəzanın mərkəzinə isə Nuxa adı verilmişdir. Lakin bu o demək deyildir ki, Nuxa adının mənşəyi yalnız XIX əsrlə bağlıdır. Nuxa hələ X əsrdə mə`lum olmuşdur.

InfoBüro
Otellər
Restoranlar
İstirahət zonaları
Banklar və Bankomatlar
Kino və Teatrlar
Parklar və Bağlar

Servis
Online Radio
Online Tv

   Design by Real Design