Ana səhifə | Forum | E-mail | Sayt haqqında | Qonaq kitabı | Geriyə əlaqə
Ana səhifə
Şəki
Tarix
Ad
Gerb
Özəlliklər
Şəkililər
Mətbəx
Arxitektura
Fotoqalereya
Xəritə
Hava
Yolçu
Bayramlar
Bu gün
Sayt haqqında

Bölmələr
Forum
E-mail
Saytın xəbərləri
Saytın xəritəsi
Qonaq kitabı

Xəbərlər
Xəbərlər
Şəhər xəbərləri
İqtisadiyyat
Cəmiyyət
İdman
İncəsənət və Mədəniyyət
Təhsil

InfoBüro
Otellər
Restoranlar
İstirahət zonaları
Banklar və Bankomatlar
Kino və Teatrlar
Parklar və Bağlar
Vağzallar

Biz
Qonaq kitabı
Bizim haqda
Bizimlə əlaqə
Kontaktaz / ru / en

Şəkililər

Mirzə Fətəli Axundzadə

Mirzə Fətəli Axundzadə XIX esr Azərbaycan ədəbiyyatinin ən qudrətli sənətkarlarindan biridir.
M. F. Axundzadə 1812-ci ildə .Şəkidə anadan olmuşdur. Təhsilini əvvəlcə Şəkidə, sonra isə Gəncədə Molla Huseyn Pişnamazzadənin yaninda almişdir. Mirzə Fətəli Gəncədə oxuyarkən Mirzə Şəfidən xəttatlik sənətini oyrənir ve onunla dostluk edir. Ruhani olmak istəyən Mirzə Fətəli müəllimi ve dostu Mirzə Şəfi ilə söhbətdən sonra bu fikirden əl kəçir.
O, 1833-cu ildə Şəkidə rus məktəbində oxuyur ve bir ildən sonra Tiflisə gələrək, Qafqazin baş hakimi baron Rozenin dəftərxanasinda əvvəlcə Şərq dilləri üzrə tərcümeçi şagirdi, sonra ise vəzifəsinde çalişir.


Tiflis mühiti M.F.Axundzadənin dunya görüşünün və bədii yaradiciliğini formalaşmasinda olduqca müsbət rol oynayir. O, Tiflisdə yaşayarkən bir müddət müəllim də işləmiş, sonra ise yerini müəllimi Mirzə Şəfi Vazehə vermişdir. M.F. Axundzadə 50-ci illərdə bədii yaradiciliq sahəsinde fealiyyətini genişləndirmişdir ve komediyalarini, "Zakire mektub" şe'rini, "Aldanmiş kəvakib" povestini Tiflisde çixan "Kafkaz" qəzetində nəşr etdirmişdir. (ruscaya tərcüməsinidə). Yaziçinin dram əsərləri 1853-cü ildə rus dilində "Komedii" adi ilə, 1859-cü ildə isə ana dilinde "Təmsilat" adi ile çap olunmuşdur. "Təmsilat" kitabina "Aldanmiş kəvakib" povestini də daxil etmişdir.

M. F Axundzadə 1857-ci ildən ömrünün sonunadək ərəb əlifbasini islah etmək sahəsinde çalişmiş, lakin isteyinə nail olabilmemişdir.
Yaziçi 1865-ci ilde "Kəmalüddövlə məktublari" adli bədii-fəlsefi əserini tamamlamişdir. M. F Axundzade bu eserlerini Mirze Yusif xanla birgə fars dilinə, Adolf Berje ile rus dilinə tercümə etmişdir. . (birge mətbədə açmak istəmişdir.) lakin "Kəmalüddövlə məktublari" M. F. Axundzadənin sağliğinda nəşr edilməmişdir.
M. F.Axundzadə 1878-ci ildə Tiflisdə vefat etmiş ve müəllimi Mirze Şefi Vazihin qəbri yaninda defn olunmuşdur.

InfoBüro
Otellər
Restoranlar
İstirahət zonaları
Banklar və Bankomatlar
Kino və Teatrlar
Parklar və Bağlar

Servis
Online Radio
Online Tv

   Design by Real Design