Ana səhifə | Forum | E-mail | Sayt haqqında | Qonaq kitabı | Geriyə əlaqə
Ana səhifə
Şəki
Tarix
Ad
Gerb
Özəlliklər
Şəkililər
Mətbəx
Arxitektura
Fotoqalereya
Xəritə
Hava
Yolçu
Bayramlar
Bu gün
Sayt haqqında

Bölmələr
Forum
E-mail
Saytın xəbərləri
Saytın xəritəsi
Qonaq kitabı

Xəbərlər
Xəbərlər
Şəhər xəbərləri
İqtisadiyyat
Cəmiyyət
İdman
İncəsənət və Mədəniyyət
Təhsil

InfoBüro
Otellər
Restoranlar
İstirahət zonaları
Banklar və Bankomatlar
Kino və Teatrlar
Parklar və Bağlar
Vağzallar

Biz
Qonaq kitabı
Bizim haqda
Bizimlə əlaqə
Kontaktaz / ru / en

Şəkililər

Hacı Çələbi Xan
Hacı Çələbi Xan Şəki xanı (1747-1755), Şəki xanlığının banisidir. Dərviş Məhəmməd xanın nəvəsidir. İran hakimiyyətinə qarşı 1773-cü il Şəki üsyanına başçılıq etmiş və hakimiyyəti ələ keçirmişdir. 1744-1745-ci illərdə Şəkiyə hücum edən Nadir Şaha giddi müqavimət göstərən Hacı Çələbi Xan sonralar Şəkiyə vəkil təyin edildi. Nadir Şah öldürüldükdən sonra Hacı Çələbi Xan Şəki xanlığının ilk xanı oldu. Çələbi Xan Azərbaycan torpaqlarını Şəki xanlığına birləşdirmək siyasəti yeridirdi. O, Qəbələ, Ərəş, Qurtqaşın sultanlıqlarını və Car-Balakən camaatlığını özündən asılı vəziyyətə saldı. Bir neçə dəfə Şamaxı, Gəncə və Qarabağ xanlıqlarına hücum etdi. Hacı Çələbi Xan XVIII əsrin ortalarında Gəncə, Şəmkir, Qazax və Borçalı uğrunda mübarizədə Kartli çarı Teymurazı və Kaxeti çarı II İraklini bir neçə dəfə məğlubiyyətə uğratmışdır. 1752-ci ildə guya Şəki xanlığına qarşı mübarizə aparmaq məqsədilə Teymuraz və II İrakli bəzi Azərbaycan xanlıqlarını Gəncədə görüşə dəvət etdi. Gəncəyə gələn Qarabağlı Pənahəli xan, İrəvanlı Hüseynəli xan, Naxçıvanlı Heydərqulu xan, Qaradağlı Qasım xan və Gəncəli Şahverdi xan gürcü hakimləri tərəfindən xaincəsinə əsir alındılar. Bunu eşidən Hacı Çələbi Xan Şəmkir yaxınlığında Teymuraz və II İraklini məğlubiyyətə uğradaraq keçmiş rəqiblərini azad etdi. Bu qələbə Qazax və Borçalıda Hacı Çələbi Xanın hakimiyyətini təmin etdi və gürcü hakimlərinin Azərbaycan torpaqlarını istila etmək təhlükəsini birdəfəlik aradan qaldırdı.

InfoBüro
Otellər
Restoranlar
İstirahət zonaları
Banklar və Bankomatlar
Kino və Teatrlar
Parklar və Bağlar

Servis
Online Radio
Online Tv

   Design by Real Design