Ana səhifə | Forum | E-mail | Sayt haqqında | Qonaq kitabı | Geriyə əlaqə
Ana səhifə
Şəki
Tarix
Ad
Gerb
Özəlliklər
Şəkililər
Mətbəx
Arxitektura
Fotoqalereya
Xəritə
Hava
Yolçu
Bayramlar
Bu gün
Sayt haqqında

Bölmələr
Forum
E-mail
Saytın xəbərləri
Saytın xəritəsi
Qonaq kitabı

Xəbərlər
Xəbərlər
Şəhər xəbərləri
İqtisadiyyat
Cəmiyyət
İdman
İncəsənət və Mədəniyyət
Təhsil

InfoBüro
Otellər
Restoranlar
İstirahət zonaları
Banklar və Bankomatlar
Kino və Teatrlar
Parklar və Bağlar
Vağzallar

Biz
Qonaq kitabı
Bizim haqda
Bizimlə əlaqə
Kontaktaz / ru / en

Şəkililər

Sədrəddinbəyov İsmayılbəy Hacı Məhəmməd oğlu (Nakam)

Nakam 1841-ci ildə anadan olmuşdur.Uşaqlıq dövründə ərəb,fars və rus dillərini öyrənmişdir.Şərq ölkələrinə səyahət edənədək əsərlərini “Fani” təxəllüsü ilə yazmışdır.Səyahətdən qayıtdiqdan sonra bu təxəllüsü qəbul etdiyinə görə özünü töhmətləndirmişdir.

Əlyazması halında olan divan və kitabları bunlardır:

1. «Divan – bədii» (Qəzəllərdən ibaret)

2. «Xəyaleti – pərişan» (Qəzəllərdə ibarət)

3. «Gəncieyi – ədib» (Ədəb xəzinəsi)

4. «Leyli – Məcnun» (poema)

5. «Fərhad və Şirin» (poema)

6. «Dörd əfəndi» (Ruhanilərin tənqidi)

7. «Lətifənamə» (şerləri)

1906-cı ildə Şəkidə vəfat etmişdir.

InfoBüro
Otellər
Restoranlar
İstirahət zonaları
Banklar və Bankomatlar
Kino və Teatrlar
Parklar və Bağlar

Servis
Online Radio
Online Tv

   Design by Real Design