Ana səhifə | Forum | E-mail | Sayt haqqında | Qonaq kitabı | Geriyə əlaqə
Ana səhifə
Şəki
Tarix
Ad
Gerb
Özəlliklər
Şəkililər
Mətbəx
Arxitektura
Fotoqalereya
Xəritə
Hava
Yolçu
Bayramlar
Bu gün
Sayt haqqında

Bölmələr
Forum
E-mail
Saytın xəbərləri
Saytın xəritəsi
Qonaq kitabı

Xəbərlər
Xəbərlər
Şəhər xəbərləri
İqtisadiyyat
Cəmiyyət
İdman
İncəsənət və Mədəniyyət
Təhsil

InfoBüro
Otellər
Restoranlar
İstirahət zonaları
Banklar və Bankomatlar
Kino və Teatrlar
Parklar və Bağlar
Vağzallar

Biz
Qonaq kitabı
Bizim haqda
Bizimlə əlaqə
Kontaktaz / ru / en

Şəkililər

Sabit Rəhman

Dramaturgiyanın (komediya janrı) görkəmli nümayəndəsi Mаhmudov Sabit Kərim oğlu (Sabit Rəhman) 26 маrt 1910-cu ildə (Şəki)nin Nuxa kəndində anadan olmuşdur. Ədəbi fəaliyyətə 1926-1927-ci illərdə “Molla Nəsrəddin” jurnalında dərc etdiyi felyetonlarla başlamışdır. İlk hekayələr məcmuəsi -«Pozğun» 1931-ci ildə dərc olunmuşdur. Bir çox hekayə və pyes müəllifidir.

Sabit Rəhman Azərbaycan komediyasının banilərindəndir. O, dünyaca məhşur “Arşın Mal Alan (1945)” və “O Olmasın, Bu Olsun(1956)”, «Koroğlu», «Əhməd hardadır?» filmlərinin, «Ulduz» musiqili komediyasının, «Yeddi gözəl» baletinin librettosunu, «Toy», «Xoşbəxtlər», «Aşnalar», «Aydınlıq», «Əliqulu evlənir», «Yalan» pyeslərinin və s. müəllifidir. Şirin bülbül (hekayələr), (1933), Vəfasız (povest), (1933), Gənclik hekayələri (1936), Xəyalplov (1938), Son faciə (povest), (1939), Hüseyn Ərəblinski (povest) (1948) və s. kitabları nəşr olunmuşdur.

1943-cü ildə Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi adına layiq görülmüş, iki dəfə Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni və medalları ilə təltif olunmuşdur. Şəki dram teatrı S.Rəhmanın adınadır. Bakı və Şəki şəhərlərində onun adına küçə vardır.1970-ci ildə vəfat etmişdir.

Əsərləri
 • Əsərləri:İlk hekayələr məcmuəsi "Pozğun" (1931).

 • Hekayələri: "Şirin bülbül", "Qudurğan", "Mir Qasımın macəraları", "Kölgələr", "Mirzəkələntər", "Xəyal plov", "Nikolay taxtdan düşdü", "Qohumlar".

 • Povestləri: "Vəfasız", "Son faciə".

 • Komediyaları: "Toy", "Əliqulu evlənir", "Xoşbəxtlər".

 • Romanı: "Nina".
 • InfoBüro
  Otellər
  Restoranlar
  İstirahət zonaları
  Banklar və Bankomatlar
  Kino və Teatrlar
  Parklar və Bağlar

  Servis
  Online Radio
  Online Tv

       Design by Real Design